Odoo Trust

Celovita rešitev za digitalizacijo v proizvodnji, kjer povežemo Odoo ERP in MES rešitev eTrust.

Kontaktirajte nas


Odoo je mnogo več kot ERP. Digitalna platforma združuje širok nabor poslovnih aplikacij, s katerimi lahko zares celovito podprete svoje poslovanje.  Odoo ima modularno zasnovo, ki omogoča enostavno vključevanje aplikacij v vaše poslovne procese, ko se za to pojavi potreba.  

eTrust je rešitev v oblaku s poudarkom na planiranju proizvodnje. Omogoča celovit pretok informacij v procesu proizvodnje ter zagotavlja on-line pregled nad dogodki v proizvodnji za mojstre, tehnologe, planerje in management. Zgrajena je na način, da je povezljiva z Odoo ERP, stroji in merilno opremo. Modularna zgradba omogoča vzpostavitev informacijske celote v podjetju in zapolni vrzel med poslovnim področjem in tehničnim področjem.


Odoo Trust - zmagovalna kombinacija za digitalizacijo v vaši proizvodnji in vašem poslu!