Kadri in plače

Odoo kadri + Hermes plače. Nepremagljiva kombinacija

Odoo Obvladovanje kadrov 

Odoo ponuja širok nabor rešitev za vodenje kadrov. Celovit pristop obsega vodenje osnovnih podatkov, odsotnosti in prisotnosti, letnih razgovorov in zaposlovanja.  

Obvladovanje človeškega kapitala (HCM) je vedno bolj pomembno in postaja ključno področje razvoja in poslovanja podjetja

 

Hermes Obračun osebnih dohodkov 

S programom Hermes360.plače lahko obračunate plače zaposlenim, detaširanim delavcem, pogodbenim delavcem. Omogoča hiter in enostaven vnos podatkov in pravilen obračun boleznin, odsotnosti in kilometrin. Obračunski podatki so vedno usklajeni z zakonodajo, saj za to skrbi ekipa Hermes.  

 
 

Spletna rešitev

Odoo kadri so spletna rešitev, ki omogočajo dostop do kadrovskih podatkov tudi vsem zaposlenim. Omogoča jim prijavo dopusta, bolniške odsotnosti, prijavo stroškov in še mnogo več.

Celovit nabor funkcionalnosti

Izberete lahko le tiste module, ki jih potrebujete. Odoo raste z vašimi potrebami in lahko pokrije kadrovske procese v celoti. 

 Odoo 

Kadrovska evidenca

Kadrovska evidenca

Celovita kadrovska evidenca s podatki o zaposlenih, družinskih članih, veljavnih dokumentih. 

Evidenca prisotnosti in načrtovanje odsotnosti

Odoo sam zazna, ali je zaposleni na delovnem mestu. Omogoča enostavno merjenje učinkovitosti. Potrdite ali zavrnite zahtevo za dopust

Obvladujte vozni park

Upravljajte cel vozni park s pomočjo enega sistema. 

Izbor kadrov in zaposlovanje

Načrtujte potrebe po delovnih mestih. Če imate Odoo spletno stran, lahko enostavno vodite potek izbire kandidatov.

Ocenjevanja in letni razgovori

Redno opravljanje letnih razgovorov je pomembno za spremljanje zadovoljstva zaposlenih. Razgovori se shranijo v personalno mapo in so lahko podlaga za nagrajevanje in ocenjevanje. 

Razvoj kompetenc 

Če zaposleni potrebujejo za izpolnjevanje delovnega mesta specifična znanja, jih lahko napotite na prava izobraževanja.

 Hermes.360

Obračun plače in drugih osebnih prejemkov

Celovit obračun plače

Hermes plače so vedno skladne s slovensko zakonodajo in omogočajo obračun vseh vrst osebnih dohodkov. 

Za gospodarstvo in javni sektor

Pripravljene so tako za gospodarstvo in javni sektor.

Povezan s kadrovsko evidenco

Vsi podatki, ki se zbirajo v Odoo kadrovski evidenci, se na enostaven način prenesejo v obračun plač. Plačilna lista lahko zaposlenega čaka v Odoo. 

Vas zanima, kako obvladovati kadre v vašem podjetju?