Hermes.360

Knjigovodstvo | Kadri in Plače | Poslovno poročanje | Integracije

Hermes.360 je preizkušena rešitev osredotočena na finance 

Pokriva področja knjigovodstva, kadrov, plač in trgovine. Rešitev uporablja več kot 500 naročnikov in je na trgu prisotna že več kot 30 let. V kombinaciji z Odoo lahko odlično podpre poslovanje vašega podjetja v celoti. Namenjen je vodenju glavne knjige, kadrovskih podatkov in obračunu plač. 

V tej kombinaciji lahko podpremo gospodarstvo in javni sektor. Programske rešitve se enostavno kombinirajo in s tem stranki omogočimo največjo dodano vrednost.   

Zakonska skladnost

Vse zakonodajne spremembe pravočasno in pravilno vgradimo za nemoteno poslovanje. 

Integracije

Povežemo lahko različne aplikacije (Odoo, 4BUILD in druge), v enotno rešitev.

Strokovnost

 Svetujemo vam, kako s preverjenimi koraki vpeljete rešitve v podjetje.

Kaj omogoča Hermes.360?

Glavna knjiga

Saldakonti, plačilni promet, osnovna sredstva, bilance in poročila

Poslovno poročanje in Power BI

Prodaja, bilance, zaloge & naročila.

Stroškovnik

KPI, analitika, stroški zbrani na enem mestu

Kadrovska evidenca

Osnovni podatki, dopusti in odsotnosti.

Delo s kadri

Pogodbe o zaposlitvi, zdravstveni pregledi, varstvo pri delu.

Obračun plač

Podatki za obračun, detaširani delavci, zakonska poročila.

Odoo • Image and Text

Kadri in plače


S programom Hermes.360 lahko obračunate plače zaposlenim, detaširanim in pogodbenim delavcem. Omogoča hiter in enostaven vnos podatkov, pravilen obračun boleznin, odsotnosti, kilometrin. Obračunski podatki so vedno skladni z zakonodajo.

Skupaj z Odoo kadrovsko evidenco predstavljata rešitev za upravljanje kadrovskih procesov.