Kako Odoo odgovarja na izzive mednarodnega poslovanja?
Kakšni so izzivi podjetij v mednarodnem poslovanju?
28 september, 2021 po
Kako Odoo odgovarja na izzive mednarodnega poslovanja?
HERMES D.O.O., Boris Kodelja
| Še nobenega komentarja


Usklajevanje različnih informacij o poslovanju podjetja predstavlja pri mednarodnem poslovanju velik izziv, saj je podatke pogosto težko spraviti na skupni imenovalec brez ustrezne poslovne rešitve, po drugi strani pa se direktorji in lastniki podjetji vse bolj zavedajo pomena pravočasnih informacij potrebnih za poslovno odločanje.

V blogu predstavljamo, s kakšnimi izzivi se soočajo direktorji in lastniki mednarodnih podjetij in kako si lahko svoje poslovanje prilagodijo s pomočjo Odoo rešitve.  

Ključni izzivi, ki pestijo podjetja v mednarodnem poslovanju

Odpiranje podjetij v tujini ni zgolj domena velikih korporacij, temveč se za to odloča tudi vse več manjših podjetij. Pri tem pa se soočajo tudi z izzivi, kot so poslovanje v različnih valutah, skladnost z zakonskimi zahtevami vsake od držav in enoznačen pregled nad poslovanjem vseh vključenih podjetij. 

Odoo kot globalna rešitev ima pripravljen odgovor na te izzive. Ta namreč  podpira koncept »multi-country«, »multi-company«, »multi-currency«, kar pomeni, da podpira poslovanje v različnih državah oz. podjetjih z različnimi valutami, rezultate pa spravi na skupni imenovalec. Ena od glavnih prednosti Odoo-ja je tudi v možnosti prilagoditve na lokalno zakonodajo države, v kateri posluje.

Izziv 1

Kako spremljati poslovanje podjetij, razpršenih po različnih državah?

Vsako dodatno podjetje v tujini poveča kompleksnost poslovanja, zato je pomembno, da ga podpre z ustrezno rešitvijo. Izbira lokalne rešitve bo na prvi pogled verjetno bolj ustrezala posameznemu podjetju, saj ni dvoma, da deluje skladno z zahtevami lokalne zakonodaje.

Vendar pa se je v tem primeru treba zavedati, da bo z vsakim novim podjetjem težje in dražje obdržati pregled nad poslovanjem celotne skupine podjetij.

Z rešitvijo Odoo je mogoče podpreti oboje.

Rešitev omogoča enostavno prilagoditev zahtevam lokalnega trga, saj široka mreža partnerjev ponuja  lokalizacije za vse pomembnejše trge. Tak dodatek z lokalnimi specifikami je potrebno le namestiti na obstoječo rešitev. S tem pa ohranimo tudi celovit pregled nad celotno skupino podjetij brez kakršnekoli dodatne integracije med različnimi rešitvami.
Tako so vodstvu na voljo vse potrebne informacije o poslovanju celotne skupine, ali pa zgolj specifični podatki, kot je na primer stanje zalog v skladišču v enem od podjetij. Ker je Odoo spletna rešitev, so informacije dostopne kadarkoli in od kjerkoli.

Izziv 2

Kako ohraniti čim bolj poenotene procese med podjetji?

V primeru, ko ima vsako podjetje v svoji državi lokalno poslovno rešitev, to pogosto privede tudi do razlik v  poslovnih procesih, kar vpliva na učinkovitost delovanja celotne skupine. Ne smemo pa zanemariti tudi dejstva, da je vzdrževanje različnih rešitev navadno dražje.

Poenotenje procesov v podjetjih lahko pomembno vpliva na učinkovitost poslovanja in olajša vodenje celotne skupine podjetij. To pa je mogoče zagotoviti le s podporo rešitve, ki celovito podpre tako mednarodno kot tudi lokalno poslovanje posameznega podjetja v skupini.

In prav to omogoča Odoo.

Ta tudi mednarodnim podjetjem omogoča delo na enotni rešitvi, kar zagotavlja:

•    celovitost in enotnost podatkov,
•    poenotenje procesov,
•    enostaven vpogled v poslovanje posameznega podjetja ali celotne skupine.

Izziv 3

Enotno poročanje, tudi v primeru poslovanja v različnih valutah 

Priprava konsolidiranih poročil od računovodskih služb vseh poslovnih enot zahteva veliko usklajevanja, časa in truda. S poslovanjem podjetij v različnih valutah pa se zahtevnost njihove priprave še poveča.

Pri Odoo so zato pripravili orodje, ki omogoča enostavno in hitro pripravo konsolidiranih bilanc. V videu si lahko pogledate korake konsolidacije skozi Odoo. 

 
 

Izziv 4

Vodstvo želi hitre in sprotne informacije

Pri pripravi poročil za poslovno odločanje je pomembno predvsem to, da so poročila na voljo takrat, ko jih potrebujemo ter da so informacije v njih pravilne. Da bi podjetja to dosegla, morajo pogosto prilagoditi notranje procese in poenotiti način zbiranja podatkov, kar nemalokrat zahteva digitalno transformacijo. To je med drugim mogoče podpreti s sodobno poslovno rešitvijo, kar je v intervjuju poudaril tudi direktor poslovnega razvoja v podjetju Hermes, Jakob Kotnik: 

Odoo je primeren za tiste stranke, ki imajo v svoji strategiji rast in razvoj podjetja, ker bo zanje digitalna transformacija in odlična IT podpora v prihodnje nujna. / Jakob Kotnik

Poleg klasičnih poročil Odoo rešitev s svojim t.i. Dashboard-om (nadzorno ploščo) uporabnikom omogoča, da na enostaven način hitro pridejo do vseh zanje pomembnih informacij.  Tako nudi odlično podporo za sprejemanje operativnih in strateških odločitev.


Odoo • A picture with a caption

Vpeljava Odoo rešitve je zagotovo prvi korak, s katerim lahko poslovodstvo poenoti poslovanje in poenostavi pregled nad celotno skupino. To pa ob upoštevanju lokalnih specifik in zakonodaje omogoča tudi hitro pripravo različnih lokalnih in konsolidiranih poročil.

Vemo, da so najzahtevnejši projekti tisti, ki najbolj poenostavljajo procese dela na vseh nivojih. Najboljše rešitve pa tiste, ki znajo take zahteve učinkovito podpreti.

Če se tudi vi soočate s podobnimi izzivi ali pa želite preveriti, kako lahko rešitev Odoo pomaga podpre vaše poslovanje, stopite v stik z nami. Skupaj z izkušenimi strokovnjaki bomo našli najustreznejšo rešitev za vaš izziv.
Prijava za komentiranje