Hvala za prenos

S klikom na gumb, se bo začel prenos na vaš računalnik.  
Priročnik je pripravljen v angleškem jeziku. 
Avtor: Odoo
Vsebina

 

1. Uvod

 • Izbira programske opreme

 • Oblak ali strežnik?

 • Integracije in dodatki 

 • Avtomatizirano zbiranje podatkov v prodajalni

2. Katere programe primerjamo v tem dokumentu?

 • Microsoft Dynamics AX

 • NetSuite

 • Odoo

 • SAP Business One

3. Primerjava lastnosti

 • Upravljanje lastnosti 

 • Oskrbovalna verig

 • Predelovalne dejavnosti

 • Vzdrževanje

 • QMS

 • Upravljanje življenjskega cikla izdelka 

 • Uporabnost

4. Opombe o uporabnosti 

5. Cena 

6. Zadovoljstvo uporabnikov

7. Zaključek