Na kaj moramo biti pozorni pri zaključku poslovnega leta?
17 december, 2019 po
Na kaj moramo biti pozorni pri zaključku poslovnega leta?
HERMES D.O.O., Jasmina Macur
| Še nobenega komentarja


Ob bližajočem se zaključku poslovnega leta želimo izpostaviti nekatere stvari in postopke, ki jih je potrebno narediti in evidentirati pred zaključkom leta.

Odoo • Image and Text 
Posebno pozornost je potrebno nameniti inventuri oziroma letnemu popisu, ko popisujemo sredstva ali pregledujemo obveznosti. Tu ne gre zgolj za zaloge in osnovna sredstva, temveč je potrebno preveriti tudi usklajenost terjatev in obveznosti. S popisom se uskladijo knjižna stanja z dejanskim stanjem.

Inventura pa konec koncev ni zgolj predpisano opravilo, temveč lahko poslovodstvo pripelje do sprejemanja novih organizacijskih ukrepov ter posledično pomeni bolj odgovorno in racionalno poslovanje podjetja.

Pomembno opravilo je tudi preverjanje in usklajevanje stanja obveznosti in terjatev z IOP-obrazci.
Posvetiti se je potrebno tekočemu investicijskemu vzdrževanju opredmetenih osnovnih sredstev, kot so: tekoče vzdrževanje, redni servisi, remonti, zamenjava potrošnega materiala... Vse našteto predstavlja tekoče stroške poslovanja.

Preverimo mesečne prejete račune (elektrika, komunalne storitve, ogrevanje, telekomunikacije, računovodske storitve…), da imamo knjižene za vseh 12 mesecev, ne glede na datum izstavitve računa (temeljna računovodska predpostavka: upoštevanje nastanka poslovnega dogodka).

Preveriti je potrebno tudi, ali imamo v glavni knjigi zajetih vseh 12 obračunov plač, obračun regresa in da smo v svoje izračune upoštevali vse dodatne ugodnosti. Primerjamo rekapitulacijo plač za mesec december z izkazanimi obveznostmi za izplačilo plač v glavni knjigi.

Pripravimo predpisana poročila finančnega stanja našega podjetja, ki običajno vsebujejo glavne računovodske izkaze:
•    Izkaz poslovnega izida: izkaz poslovnega izida vključuje vse prihodke, stroške in izdatke, ki so nastali v preteklem letu.
•    Bilanca stanja: to je pregled trenutnega stanja sredstev podjetja, obveznosti in kolikšen je bolg do vlagateljev.
Pridobljene podatke iz omenjenih poročil lahko koristno uporabimo za sprejem nekaterih odločitev ob koncu leta. Če je dobiček podjetja večji od načrtovanega, potem je morda čas za kakšno naložbo ali nagrado zaposlenim. V primeru, da je dobiček manjši od načrtovanega, pa je čas, da prilagodimo proračun podjetja za naslednje leto.

Še vedno niste poravnali stroške dobaviteljem za opravljeno delov v tekočem letu? Ste morda še dolžni za projekt, ki je bil zaključen? Praviloma je potrebno zaključiti dela, ki jih opravljamo ali končujemo v preteklem letu, ne da bi izpustili plačilo in s tem poskrbimo za urejene terjatve.

Odločitev posameznih podjetij o izplačilu nagrad ali bonusov na koncu leta lahko vpliva na uspešnost samega podjetja in izkazuje njegovo dobičkonosnost. Če ste mnenja, da si vaša ekipa zasluži nagrado za delavno uspešnost, bo izplačilo poslovne uspešnosti seveda vplivalo na vaš končni rezultat.

Priporočljivo je varnostno kopirati podatke, torej vse pomembne dokumente, informacije o strankah, tudi e-poštna sporočila. V primeru, da uporabljate programsko opremo v oblaku, preverite, da so pomembne datoteke ustrezno shranjene ali pa jih še dodatno shranite na svoj trdi disk ali kak drug zunanji medij.

Konec leta je čas za določitev ciljev in pričakovanj za naslednje proračunsko leto. Kreirajte načrt za vse naložbe, ki jih želite opraviti v podjetju, le-to bo pomagalo vašemu podjetju postati bolj donosno in pripravljeno na izzive prihodnjega leta.

Ne nazadnje pa se ob koncu leta spomnimo tudi na vse, kar je bilo dobrega, se ob tem poveselimo in s pozitivno energijo odpravimo novemu letu naproti.
Odoo • Text and Image
Prijava za komentiranje