Najprej je potrebno razumeti stranko
... šele nato se lahko ponudnik loti digitalizacije poslovanja.
8 marec, 2023 po
Najprej je potrebno razumeti stranko
HERMES D.O.O., Boris Kodelja
| Še nobenega komentarjaGoran Čop, direktor podjetja
v intervjuju poudarja pomembnost razumevanja poslovanja stranke, usklajevanja pričakovanj ter razumevanja sodobnih oblačnih tehnologij že ob sami pripravi na digitalizacijo poslovanja v podjetju: "Zavedati se moramo, da moramo postaviti rešitev, s katero se bo podjetje lahko razvijalo dolgoročno."


Kaj počne Hermes in kaj želite ponuditi vašim strankam?

Hermes je svetovalno IT-podjetje, ki že 30 let razvija in uvaja lastne programske rešitve za podporo poslovanju podjetjem. Naše ambicije pa so s prihodom nove generacije lastnikov postale večje, mednarodne. Danes smo največji slovenski partner za rešitve v oblaku Odoo, ki je trenutno najhitreje rastoča poslovna platforma na svetu. Gold partnerstvo pa nas uvršča tudi med 5% največjih Odoo partnerjev na svetu. Naša prednost pred konkurenco je odlično poznavanje poslovnih procesov, sistematičen in agilen pristop k projektom ter nabor pravih rešitev za naše obstoječe in potencialne naročnike. Pred uvedbo poslovnih rešitev se osredotočamo na ključni vprašanji: kateri so ključni poslovni cilji podjetja in kakšne so omejitve v organizaciji ali poslovanju naročnika, ki lahko vplivajo na uspešno digitalizacijo podjetja. Na podlagi tega se usmerimo v optimizacijo poslovnih procesov, izbiro primernih poslovnih rešitev in preobrazbo zaposlenih, kar je pomemben predpogoj za uspešno digitalno preobrazbo podjetja. Enostavno, želimo biti najboljši partner pri njihovi poslovni rasti.


Kje ste najbolj aktivni in kakšne rešitve potrebuje trg?

Podjetja iščejo rešitve, ki bodo kar najbolje podprle njihovo poslovanje in potrebe njihovih kupcev. Včasih so bili to strogo poslovno-informacijski sistemi (ERP), danes prednjačijo spletne trgovine in rešitve v oblaku, ki so obrnjene h končnemu kupcu. Največ naših novih projektov je s področja trgovine, servisa in storitev na platformi Odoo. Zelo zanimivi so tudi projekti pri zagonskih podjetjih oz. StartUp-ih, kjer lahko ta podjtetja hitro in učinkovito poostavijo svoje poslovanje.


Kaj je argument, da ste pravi partner za vaše stranke?


Stranke rade slišijo, da si dolgo prisoten na trgu – v njihovih očeh to predstavlja varnost. Sami poudarjamo strokovnost in izkušnje, imamo tudi ogromno referenčnih projektov in strank (preko 500). Sicer pa danes naročniki hitro ugotovijo, ali ponudnik res razume njihove potrebe in izzive. Sam pogosto pravim: eno je poslušati, drugo pa je slišati in razumeti. Če razumeš potrebe in posel stranke, ta hitro prepozna v tebi partnerja in ti zaupa. In to je ključno pri našem delu. Ko ob vsem tem vidijo tudi, kako sposobna rešitev je Odoo, se tehtnica pogosto prevesi v našo prid. 


Digitalizacija poslovanja oziroma digitalna preobrazba ni zgolj enkraten projekt – kako to pojasnite strankam?

Različno. Imamo namreč stranke, ki to razumejo in tiste, ki ne. Tiste, ki res razumejo pomen digitalne preobrazbe, praviloma razumejo tudi argument stalnega razvoja in sprememb. Poslovno okolje je namreč živa materija, spreminjajo se kupci in njihove navade, način dela in komunikacije z dobavitelji in temu morajo slediti tudi procesi digitalizacije v podjetju.


Kakšna je vaša izkušnja s strankami ob uvajanju novih tehnoloških rešitev?

Manjša podjetja so praviloma zelo angažirana in aktivna, marsikje želijo biti direktorji seznanjeni o vsem in sami sprejemati ključne odločitve. V večjih podjetjih pa je direktor samo »naročnik« oziroma sponzor projekta in prevečkrat pričakuje, da se bo vse zgodilo samo od sebe. 

Sicer pa imamo jasno metodologijo uvajanja naših rešitev. Najprej opravimo analizo ali hitro diagnostiko poslovanja stranke, uskladimo pričakovanja ter stranko seznanimo z vsebino projekta, s potekom in morebitnimi tveganji. Sledi aktivno delo s strankino ekipo v obliki interaktivnih delavnic in razvoj morebitnih specifičnih prilagoditev, kjer pa mora biti skupni interes, da je teh na koncu čim manj. Zagon v živo predstavlja prehod v produkcijsko delo ter nadaljnjo podporo stranki v okviru vzdrževalne pogodbe


Kot ponudnik tehnoloških rešitev imate dober vpogled na stanje IT v podjetjih. Kakšna so po vaši oceni IT-okolja v slovenskih podjetjih? Kaj je dobro, kaj slabo?

 Slovenska podjetja imajo velik del sebi prilagojenih programskih rešitev. In te rešitve niso slabe. Nekatera so svoja IT-okolja na ta način gradila 10, tudi 20 let. Ko pride potreba po spremembi ali nadgradnji, imamo kot svetovalci izredno zahtevno delo. Marsikje je vso to zapuščino težko prenesti v novo rešitev. Naša naloga je, da nas naročniki razumejo, da je potrebno razmišljati tudi o modernizaciji procesov in včasih reorganizaciji, ob tem pa poizkusiti uporabiti kar se da standardno rešitev. Le taka rešitev je zares nadgradljiva in s tem vedno pripravljena na prihodnost. Če to ne gre, potem na vrsto pridejo specifične prilagoditve standardne rešitve, ki pa pomenijo tudi večje stroške vzdrževanja. Na srečo se odgovorni v podjetjih tega izziva že zavedajo in so na spremembe, vsaj načelno, tudi pripravljeni. 


person holding brown leather bag

Kaj je v tem pogledu vaš največji izziv?


Vsekakor je največji izziv doseči premik v glavah in razmišljanju strank. Te želimo argumentirano osvestiti in prepričati, kako z novo generacijo rešitev in tehnologij bolje in predvsem tudi drugače podpreti njihove poslovne procese. Prav zato je kvalitetna analiza in uskladitev pričakovanj ključna, že pred začetkom sleherne digitalizacije poslovanja.


Pa se podjetja na pravi način lotevajo digitalizacije svojega poslovanja? Katere napake najpogosteje naredijo?

Najpogostejša napaka je zagotovo ta, da podjetja digitalno preobrazbo naložijo IT-oddelku. Digitalizacija poslovanja ni IT-projekt, temveč je projekt celotnega podjetja. In kot tak rabi široko podporo vodstva in ključnih zaposlenih, sicer je že vnaprej obsojen na slabši rezultat. 


Kako je s projekti v tujini, ali poslujete tudi mednarodno?

Vsako leto je več mednarodnih projektov. Odoo je na široko odprl vrata tovrstnim projektom. Če na hitro povzamem: zahodni svet nam ponuja kakovostnejše projekte, vzhodni svet pa več posla, saj imajo številna slovenska podjetja podružnice v jadranski regiji.

Prijava za komentiranje