Hermes.4BUILD

Projektiranje  | Spremljanje  Načrtovanje  projektov

4BUILD mnogo več kot gradbene kalkulacije


4BUILD je programska rešitev za celovito upravljanje gradbeno-investicijskih projektov. Uporabniki so investitorji, gradbena podjetja, gradbeni inženiringi, (pod)izvajalci, druga gradbena operativa in projektantske hiše.

Odoo • Image and Text

 

4BUILD zagotavlja celovito podporo upravljanju projekta, od načrtovanja z oceno investicije, razpisa, predračuna, ABC analiz, kalkulacijskih osnov, do planiranja, obračuna, pokalkulacij in računa.

Je rezultat več kot 20-letnega strokovnega raziskovanja in projektnega dela. Pri oblikovanju programa smo sodelovali z različnimi strokovnjaki s področja gradbeništva, informatike in matematike. Zato je 4BUILD mnogo več kot le orodje za gradbeno kalkulacijo.

Odoo - Sample 2 for three columns

Programski vmesnik 4BUILD BIM ponuja virtualizacijo gradnje hkrati pa omogoča tudi uvoz BIM elementov z vsemi pripadajočimi atributi in podatki.

Odoo - Sample 1 for three columns


Za uporabo orodja je potreben nov pristop, saj zahteva spremembo razmišljanja. Tak način uvajamo v sodelovanju z gradbenimi šolami in fakultetami, kjer skupaj z dijaki in študenti primere izvajamo tako v učilnici kot tudi na konkretnih projektih.

 

Pomagamo vam pri digitalizaciji gradbenih projektov. 

4BUILD V PRAKSI ŽE UPORABLJAJO

Demo logotip
Demo logotip
Demo logotip
Demo logotip