4BUILD

Rešitev za gradbeništvo

BIM | 4BUILD | Planiranje | Izvajanje | Nadzor

Smo strokovnjaki za digitalizacijo v gradbeništvu

Pri pripravi rešitve upoštevamo različne vidike - gradbenega, poslovnega, zakonodajnega.

Naučimo vas, kako pripraviti lastne podatkovne zbirke. To vam bo na dolgi rok predstavljalo konkurenčno prednost in omogočilo kakovostno obvladovanje gradbeno-investicijskih projektov.

Odoo • Image and Text

Hitro in enostavno do ponudbe v 4BUILD

S pomočjo podatkovnih zbirk (viri, ceniki, normativi) lahko hitro in kvalitetno pripravite osnove za gradbene projekte in popise del. Predračune in ponudbe ustvarite iz obstoječih projektov, uvoza popisa iz Excela ali pa preko BIM modela

Vgrajeno strojno učenje (Machine Learning) olajša pripravo predračunov in ocene investicije.

Načrtujte, izvajajte in nadzorujte

4BUILD omogoča, da terminski pla n ustvarite le z nekaj kliki neposredno iz popisa gradbenega projekta. 

Omogočen je enostaven dostop do projektne dokumentacije in elektronsko vodenje gradbene knjige. Pri tem so v pomoč vgrajena orodja za izračunavanje izmer izvedenih del.

 
 

Obvladujte stroške

Na enem mestu so zbrani stroški internih virov, podizvajalcev, vgrajenih materialov in vseh posrednih stroškov. S tem je omogočen 360 stopenjski pogled na projekte.

Povezujte deležnike

Z vgrajenimi rešitvami lahko povežete različne deležnike (investitor, izvajalec, nadzornik ...) in jim omogočite sodelovanje na projektu brez podvajanja podatkov.  

Odoo in 4Build

Funkcionalno integriramo Odoo ERP z 4Build in tako dobimo dodatno dimenzijo gradbenih rešitev.

Odoo • Text and Image
Odoo • Image and Text

BIM tehnologija

4BUILD ima vgrajeno orodje za virtualizacijo BIM gradnikov. BIM elementi omogočajo hitrejši gradbeni popis, boljšo grafično predstavo projekta in učinkovitejši nadzor.

Za programski gradnik BIM smo leta 2016 prejeli srebrno priznanje gospodarske zbornice za inovacijo. 

Vsak dan podpiramo nove projekte in z vami ustvarjamo priložnosti.

Skupaj naredimo prvi korak in začnimo s projektom.